e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsMETODES I TEMPS- ANALISI DE LA CADENA DE VALOR

Les empreses més preparades són les que obtenen millors resultats. L’anàlisi dels llocs de treball i la organització de les activitats de l’empresa, evitant lo innecessari, ajuda a millorar l’organització i els processos de treball.

 El curs combina els coneixements d’anàlisi que són propis de les tècniques de mètodes i temps aplicables als llocs de treball amb l’aplicació de la metodologia d’anàlisi de processos i de la cadena de valor .

 

 


ADREÇAT A:

A propietaris i responsables de processos dins les empreses.
A directors, gerents, responsables de qualitat o caps de taller, que estiguin involucrats en la millora contínua en l’àmbit de treball.

OBJECTIUS:

Formar sobre l’aplicació pràctica de les tècniques d’observació de processos. L’aplicació de les tècniques per mesurar els temps de treball i els mètodes permet identificar els sobrecostos per crear més valor afegit.
L’anàlisi de mètodes i temps en un lloc de treball permet:
1) Analitzar les activitats i els processos.
2) Identificar oportunitats per millorar el rendiment dels llocs de treball.
3) Eliminar ineficiències evitables.
4) Presentar eines i criteris per una aplicació efectiva de la tècnica d’anàlisi de processos.


PROGRAMA

Continguts de la primera sessió:

       Introducció - Pla d´actuacions

       Índex del taller de formació

       El concepte d´activitat

       Exercici 1- Apreciació de l´activitat

       Determinació del temps normal

       Exercici 2 - La presa de temps

       Càlcul dels coeficients de recuperació

       Revisió de taules de temps elemental

 Continguts de la segona sessió:

      Recordatori - Sistemes emprats per MM i TT

      Exercici 3 - Comparativa MTM / cronometratge

      Interacció persona - màquina

     Saturacions i coeficients d´interferència

     Exercici 4 - Càlcul de la saturació

     Exercici 5 - Càlcul del cicle interferencial

     Exercici 6 - Equilibrat de línies


Durada: 6 hores

DADES DE CURS

9 i 16 de maig, dijous de 9 a 12h
ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent, Sr. Ricard Rocosa. Director del departament de competitivitat del Centre Metal.lúrgic. Assessor de Interfase, Enginyeria d´ Organització i Sistemes, Sl. Vols saber més del nostre docent ?

Preu:  120€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 78 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  102€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
  • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos