e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsCONTROL DE GESTIÓ ECONÒMIC- FINANCER

 
Com dissenyar i implantar un Control Intern per incrementar rendibilitat i eficiència.

ADREÇAT A:

Directius de pimes que vulguin aprofundir en la gestió i control econòmic - financer. Directors generals, gerents, propietaris, directors financers, caps d’administració, controllers, comptables.

OBJECTIUS:

1) Adquirir els coneixements teòrics i pràctics per definir i implantar un Control intern.
2) Obtenir informació útil, major control econòmic-financer i guanyar eficiència. Evitar prendre decisions basades en la intuïció.
3) Adquirir la formació que necessita el Controller d’una empresa. Saber aplicar les tècniques que utilitza el controller d’una pime.
4) Posar en valor el departament econòmic-financer, mitjançant el control, identificació d’incidències i millores, per tal d’incrementar la rendibilitat, la tresoreria i disminuir les necessitats de finançament.
5) Que la comptabilitat i els estats financers serveixin com instrument de control, eficiència i pressa de decisions, més enllà d’un pur registre obligatori.
6) Conèixer quins temes clau s’han de revisar per tenir el control econòmic-financer, guanyar eficiència i rendibilitat.
7) Saber detectar incidències i irregularitats, així com aplicar solucions per cada aspecte.
8) Implantar i/o millorar el control de gestió. Definir i implantar els principals indicadors de gestió.


PROGRAMA

  1- Identificació, concepte i implantació dels aspectes rellevants a controlar. On i com podem actuar per incrementar el control i l’eficiència.

 2- Quadre de comandament econòmic - financer. Com definir-lo i estructurar-lo per tal que sigui útil i intel·ligible:

Estructura del compte de resultats (general i analític)

Estructura del Balanç

Gestió del pressupost

Indicadors de gestió.

 3- Pressupost: com elaborar el pressupost i fer el seguiment.

 4- Tipus de costos. Control i optimització dels costos.

 5- El Punt mort; la seva aplicació en la presa de decisions.

 6- Indicadors de gestió: concepte i implantació dels ratis més rellevants.

 7- Immobilitzat: que hem de controlar i com fer-ho.

 8- Stock: que hem de controlar i com fer-ho. Gestió i optimització.

 9- Facturació: tècniques per identificar fugues de facturació.

 10- Clients: gestió i quantificació dels cobraments.

 11- Proveïdors:  gestió i quantificació dels pagaments.

 12- Autofinançament: com autofinançar l’empresa optimitzant la gestió.

 13- Gestió bancària i pool bancari: revisió del instruments de finançament per tal siguin òptims. Apalancament financer.

 14- Garanties i avals. Raonabilitat i tipus d’avals.

 15- Grups d’empreses: tècniques per optimitzar la gestió i la tresoreria: automatització factures intergrup, cash pooling.

 16- Casos pràctics reals.

  • Els assistents al curs tindran accés gratuït a una sessió preliminar de Consultoria econòmica-financera, per tal de disposar d’un primer diagnòstic del control intern de la seva empresa.

  

  


Durada: 16 hores


FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: CONTROL DE GESTIÓ ECONÒMIC- FINANCER
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos