e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsINTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS MECÀNICS I CREACIÓ DE CONJUNTS EN 3D. NIVELL 2

 

 

POSA EN PRÀCTICA ELS CONEIXEMENTS QUE HAS ADQUIRIT EN EL NIVELL 1


ADREÇAT A:

Personal d’oficina tècnica , compres i comercials, tan de la industria del metall com de processos ( motlles, matrius, packaging, línies de producció, etc.)

OBJECTIUS:

Consolidar i veure d´una forma pràctica com és i com é fa un plànol tècnic tan d´una peça com d´un conjunt.


PROGRAMA

 

1) Posada en pràctica dels conceptes assolits al nivell 1.

   Part pràctica, vista de peces senzilles.

    Acotació de peces per processos de mecanitzat i aplicació dels conceptes del Nivell 1.

2) Identificació de les peces dins el conjunt i representació de les vistes de cada peça per que pugui ésser construïda (cotes, vistes, toleràncies i acabats).

3) Creació de conjunts bàsics en 3D o col.locació d'ordres de muntatge.

4) Creació de plànols 2d constructius i de conjunts bàsics ( creació de caixetins, acotació ,escala).

5) Coneixement bàsic d'acabats superficials, toleràncies dimensionals i geomètriques, introducció a on es col.loquen dins d'un planell.


Durada: 24 hores

DADES DE CURS

15,17,22,24,29 i 31 d'octubre, dimarts i dijous de 15a 19h
ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent: Sr. Francesc Civit,  Enginyer tècnic industrial en l'especialitat de màquines, col.legiat núm.20521. Gerent de l'enginyeria CIMEL GABINETE TECNICO, http://www.cimel.es

Preu:  380€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 312 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  323€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
  • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos