e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsTÈCNIC EN RECURSOS HUMANS

 

PREPARA'T AMB LES EINES NECESSÀRIES PER PODER

APORTAR VALOR EN LA GESTIÓ DELS RH.


ADREÇAT A:

A responsables de gestió de personal, empleats administratius qualificats en els departaments de personal. Recomanable als alumnes que hagin realitzat els cursos de tècnic laboral i d’administració de personal.

OBJECTIUS:

Adquirir les tècniques i els procediments per a una eficaç gestió dels RH en les empreses, en els àmbits, de la selecció, de la política retributiva, motivació de personal, formació entre altres.


PROGRAMA

Inventari de RH i la selecció de personal
 • Planificació de Plantilles i Selecció de Personal
 • Planificació de Plantilles
 • Concepte de planificació de Recursos Humans
 • Objectius de la planificació dels Recursos Humans
 • Model de planificació dels recursos humans
 • Planificació d´efectius
 • Planificació de carreres
 • Conclusió a la planificació de plantilles
Descripció de Llocs de Treball
 • Concepte d´anàlisi de llocs de treball
 • Importància de la descripció dels llocs de treball
 • Valoració dels llocs de treball
Reclutament i Selecció de Personal
 • Reclutament
 • Selecció de Personal: Entrevista
 • Proves professionals de selecció de personal
 • Avaluació
 • I després de la selecció?
 • Acollida en el lloc de treball
 • El seguiment. Què passa després?
Selecció de personal per competències i gestió del rendiment
 • Introducció a les competències
 • Gestió per Competències i Gestió del rendiment
 • L´Avaluació del potencial i el Assesment Center
 • Feedback 360º
 • L´Avaluació del rendiment: Sistemes i metodologies
La formació
 • La Funció de Formació en les Organitzacions
 • La Formació com a instrument que optimitza els Recursos Humans
 • Característiques de la Formació en l´actualitat
 • La Funció de Formació en clau de Processos
             - Procés 1º: La Planificació de la Formació. Detecció de necessitats.
             - Procés 2º: La Gestió de la Formació
             - Procés 3º: El Control i avaluació de la Formació
 
Recursos i Ajudes en la Formació
 • La Motivació a l´empresa
 • Conceptes Fonamentals
 • Teories i tipus de motivació laboral 
 • Elements que afavoreixen en la motivació
 • Definició i concepte de clima laboral
 • Nivells, dimensions i objectius de clima a l´organització
 • Conseqüències del canvi organitzacional
 • Agents de canvi
 • Aspectes i Fases de la mesura del clima laboral
 • Tècniques habituals en l´estudi del clima laboral
Lideratge i motivació
 • Característiques del líder
 • L´antilíder
 • El líder carismàtic
 • Líder laissez – faire
 • Líder paternalista
 • Líder autocràtic
 • Líder participatiu o democràtic
 • Comunicació interna. Font de motivació
 • Introducció al concepte de comunicació
La cultura empresarial.
 • La comunicació en l´empresa.
 • La comunicació interna en l´entramat empresarial.
 • Comunicació interna i actiu humà.
 • Comunicació de crisi
 • Les eines físiques de la comunicació interna
 • Aportació de les noves tecnologies en la comunicació
 • Connexió entre comunicació interna i externa
Política retributiva de l´empresa
 • Introducció a la Política Retributiva
 • Conceptes de Política Retributiva
 • Conceptes retributius: fixos, variables, objectius
 • Salari, satisfacció i motivació. Valoració de lloc de treball.
 • Factors que intervenen en la definició d´una política retributiva
 • Estructura per nivells.
Sistemes Retributius
 • Principis bàsics
 • Components de la Retribució
 • Sistemes retributius i consecució d´objectius
 • Retribució per temps
 • Retribució per rendiment / productivitat
 • Retribució per valoració de llocs de treball
 • Retribució segons l´aptitud de la persona
 • Retribució per antiguitat
 • Retribució per objectius o resultats
 • Retribució per competències
 • Sistemes col·lectius
 • Beneficis socials o addicionals
Prevenció de riscos laborals en l´empresa
 • Sistemes de gestió de la prevenció.


Durada: 30 hores

DADES DE CURS

19-21-26-28 de març i 2-4-9-11 de'abril, dimarts i dijous de 16 a 20h. ( últim dia de 16h a 18h) 

 ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell.

El nostre docent: Sr. Miquel Àngel Romero. Professor de la consultora SERVEIS EMPRESARIALS EGARA FORMACIÓ SL.

Preu:   450€ - Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 390€.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats: 382,50€ - No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

 • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
 • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
 • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
 • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos