e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsMESURES ELÈCTRIQUES


ADREÇAT A:

A enginyers i/o instal·ladors que realitzen certificacions i verificacions periòdiques d´instal·lacions elèctriques de baixa tensió, així com el manteniment d´instal·lacions industrials.

OBJECTIUS:

Donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per realitzar les proves elèctriques reglamentàries per la posta en marxa d´instal·lacions de baixa tensió així com per les seves verificacions periòdiques i la realització del manteniment d´instal·lacions industrials.


PROGRAMA

Temari de Teoria:

Mesura d'aïllaments:
Tipus de mesura d'aïllament. Procediment de mesura.
Problemes habituals al realitzar la mesura. Mesures amb circuits de MBTS o aïllats.
Mesura de rigidesa dielèctrica.
Harmònics
Tensió i/o corrent i qui els genera. Efectes sobre Bateries reactiva, Generadors, Transformadors.
Efectes sobre les proteccions de la instal·lació. Mesures amb equips RMS o TRMS
Generació d'energia reactiva distorsionada
Mesura del Terra
Conceptes bàsics. Valors mínim/màxim
Tensió de contacte Tipus de mesura: P-PE, Ra, 2H, 3H i 4H
Errors habituals en la mesura del terra.
Mesura del corrent de curtcircuit:
Conceptes bàsics de protecció d'una línia elèctrica. Proteccions contactes indirectes xarxes TT/TN/IT
Curtcircuit màxim i mínim. Tipus de mesura, P-N , P-P, P-PE
Mesures de continuïtat del conductors de protecció:
Conceptes bàsics. Mesures.
Mesures d'energia i potència:
Conceptes bàsics. Mesures amb i sense distorsió harmònica.

Programa de Pràctiques:

Mesures d'energia i corrent:
Mesures de potència i energia. Mesures d'energia reactiva.
Mesures d'intensitat amb una pinça amperimètrica. Mesures d'intensitat continua.
Mesura d'aïllaments:
Mesures d'aïllament de línies de 230/400V. Problemes d'acoblament capacitatiu.
Problema molt habitual, l'aparell indica "TENSION DE ENTRADA"
Entendre el problema Veure les solucions.
Mesures d'aïllament en una línia de MTBS
Mesures d'aïllament de terres i parets. Mesura d'aïllament d'una instal·lació.
Mesures d'Harmònics
Amb una càrrega que genera harmònics parells i senars.Amb un generador.
Mesures amb equips TRMS o amb equips RMS de valor mig.
Mesures de Potència activa, reactiva, Aparent, FP, i dPF amb harmònics.
Mesura del Terra
Mesura del terra d'una instal·lació, per diferents sistemes:
Mode Loop: PE, Ra. Mode Earth: 2W i 3W
Mesures del terra de diferents equips ubicats a l'aula.
Mesura del terra amb el sistema 3 fils:Entendre el funcionament.
Veure com ens afecten la resistència de les piquetes.
Comprovació de si fem la lectura correcta o no.
Mesura de la resistivitat del terreny. Mode Earth: 4W
Mesura del corrent de curtcircuit:
Mesures en mode Loop: PN, PP, PE. Mesures de curtcircuit mínim i màxim en una línia.
Comprovació de si la línia està ben protegida, per xarxes TT/TN/IT.
Cas d'una línia curta i llarga. Comprovació protecció contactes indirectes
Mesura bucle defecte xarxa TN i IT.
Mesures de continuïtat del conductors de protecció:
Calibració. Mesures de continuïtat d'una instal·lació (prototip).
Mesures de continuïtat de xassís metàl.lics: projector, preses de terra i xassís d'impressores.

És molt recomanable que cada alumne porti el seu aparell de mesura, per tal que pugui realitzar les pràctiques amb l'aparell que utilitza habitualment.


Durada: 12 hores

DADES DE CURS

a concretar
ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent, Sr. Joan Romans. Enginyer electrònic, enginyer tècnic de telecomunicacio i enginyer tènic industrial.

Preu:  295€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 156 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  250,75€. No poden acollir-se a la bonificació.FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: MESURES ELÈCTRIQUES
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos