e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsGESTIÓ EFECTIVA DEL CANVI I LA INNOVACIÓ: COM DINAMITZAR LA TEVA EMPRESA


ADREÇAT A:

Directius i professionals que hagin d’afrontar i liderar canvis i innovacions a les seves empreses tant de tipus estratègic, organitzatiu, directiu, tecnològic, fusions... i vulguin potenciar les seves competències per a gestionar-los amb èxit.

OBJECTIUS:

1) Establir la necessitat de gestionar i liderar els canvis i innovacions amb una estratègia definida per a assegurar la consecució dels objectius.
2) Ser conscients de les reaccions i resistències que provoquen els canvis i com gestionar-los per a què no suposin un fre a l’evolució.
3) Conèixer i gestionar les fases del canvi i les actuacions necessàries en cada moment del procés.
4) Determinar i potenciar el rol de la direcció davant els canvis i les competències per aconseguir-ho.
5) Infondre els valors, actituds i competències a totes les persones implicades en el canvi i en general, a tots els empleats.
6) Desenvolupar casos pràctics reals dels propis participants per a la seva aplicació a les respectives empreses.


PROGRAMA

L’EMPRESA EN CONSTANT EVOLUCIÓ: LA NECESITAT DE CANVI.

La necessitat de transformació de l’empresa per a assegurar la seva competitivitat.

Per què canviar: una visió positiva de l’evolució.

La constància del canvi: el canvi es un procés, no un succés.

Les organitzacions que aprenen: característiques de les empreses orientades al canvi i la innovació.

Les resistències i emocions davant el canvi: com gestionar-les.

Factores clau per al canvi en positiu.

Casos d’èxit de gestió del canvi i la innovació.

LES FASES PER A GESTIONAR I LIDERAR EL CANVI.

El canvi organitzacional com a element estratègic.

Models de gestió del canvi: fases i actuacions.

Gestió de las fases d’un procés de canvi: Diagnòstic: tècniques a aplicar. Planificació: definició d’objectius estratègics i operatius. Implementació: accions i intervencions. Seguiment: indicadors específics.

EL LIDERATGE: LA CLAU DE L’ÈXIT DEL CANVI.

La importància dels líders del canvi: l’equip impulsor.

El paper dels líders i gestors del canvi.

Actituds a potenciar davant els canvis.

La gestió i lideratge de les persones com a element clau de l’èxit.                                        

Competències dels líders: proactivitat, comunicació...

Desenvolupament de las competències de tots els professionals: optimisme, flexibilitat, responsabilitat...

DESENVOLUPAMENT DE CASOS PRÀCTICS REALS.

Desenvolupament de casos pràctics dels participants.

Guia i assessorament.

Anàlisi i conclusions.

PLA D’APLICACIÓ.

Pla d’aplicació individual.

Bibliografia i vídeos de referència.


Durada: 16 hores

DADES DE CURS

12 i 19 d'abril, dijous de 9 a 14h i de 15h a 18h (inclou dinar) 

ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

La nostra docent, Sra. Maite Rico. Llicenciada en Psicologia del Treball i Administració i Direcció d’Empreses. Consultora en Recursos Humans i coach executiu. Col·labora amb escoles de negocis, institucions públiques i empreses de diversos sectors.

Preu:  255€- Curs BONIFICABLE ( inlcou dinar) 
Totes les empreses poden recuperar 208 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  216,75€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
  • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos