e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsPOSITIVE CHANGE: LA GESTIÓ DEL CANVI DES DE LA INDAGACIÓ APRECIATIVA

"No son els mes forts o intel·ligents els que sobreviuen...

sinó els que s’adapten millor als canvis”.      Charles Darwin

Aquest curs està dissenyat per caps d’equips i gestors de projectes que vulguin incorporar els conceptes i mètodes de la indagació apreciativa als processos de canvi. Mentre l’enfoc tradicional posa el focus en allò que va malament i aplica de forma sistemàtica la identificació de causes i la conseqüent proposta de millores, el canvi positiu impulsat per David Coperrider canvia el paradigma i passa a enfocar-se en allò que va bé, per potenciar-ho i identificar els talents i capacitats essencials que hi ha darrera.  


ADREÇAT A:

Directors funcionals, caps d’àrea i en general tots els professionals que estiguin afrontant processos de canvi a les seves empreses i volen conèixer una metodologia alternativa, novadora i amb gran potencial com és el canvi positiu a través de la indagació apreciativa.

OBJECTIUS:

Donar a conèixer els aspectes bàsics de la metodologia de manera que el participant pugui veure el seu potencial i decidir si necessita aprofundir per la seva posta en pràctica.


PROGRAMA

1.    Perquè l’enfoc causa-problema no sempre funciona.

2.    Què aporta de nou la indagació apreciativa de Coperrider.

3.    El cercle del canvi positiu.

§  La retroalimentació positiva

§  Les converses generatives

4.    Bases per implementar processos de canvi positiu.

§  Resistències

§  Motors

§  Fases

5.    Síntesis, conclusió i aplicació de la metodologia a un projecte de canvi del propi participant.


Durada: 4 hores

DADES DE CURS

Opció setembre: dimarts 25 de setembre de 9 a 13h. 
ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent: el  Pere Gómez és responsable del  servei de recursos humans del Centre Metal·lúrgic, consultor, formador i coach d’executius i d’equips. Llicenciat en ADE i MBA per ESADE, PDD del IESE i coach acreditat per l’EEC i l’ICF.  Perfil de linkedin.

Preu:   95€ - Curs Bonificable
Totes les empreses poden recuperar 52€.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  80,75€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
  • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    -     Nif: B59978643
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos