e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. RECURS PREVENTIU (SEMI-PRESENCIAL 60H) TPC I TPM


ADREÇAT A:

Empresaris, treballadors/es designats, recursos preventius, delegats de prevenció i tota aquella persona que hagi d’exercici funcions a nivell bàsic en empreses del sector de la construcció i metall.

OBJECTIUS:

Formació a nivell basic de capacitació. Donar els coneixements tècnics necessaris per a l’acompliment de les funcions a de nivell basic establerts en el RSP ( reglament de serveis de prevenció) i recurs preventiu.
El present curs dóna accés a l’obtenció de la Targeta Professional de la Construcció pel sector del metall -TPC i convalida amb la formació homologada per la TPM, d´acord el BOE 145 del 19 de juny de 2017.


PROGRAMA

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. El treball i la salut, els riscos professionals. Factors de risc. Els accidents de treball, les malalties professionals i patologies derivades del treball. Marc normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals. La Llei 2. 31/1995 del 8.11.95 i el Reglament dels Serveis de Prevenció 17.01.97.

2. Riscos generals i la seva prevenció. Riscos lligats a les condicions de seguretat i al medi ambient del treball. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual. Identificació, Avaluació, Plans de Prevenció, Plans d’Emergència i Plans d’Evacuació. El control de la salut dels treballadors. Riscos específics i la seva prevenció en el sector metal·lúrgic: Maquinària. Equips de tractaments tèrmics i superficials. Equips de soldadura. Aparells de pressió. Manipulació, emmagatzematge i transport. Incendis i explosions. Productes químics utilitzats en la indústria metal·lúrgica. Llocs i espais de treball. Senyalització.

3. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball. Organització del treball preventiu. Documentació. Modalitat de recursos humans i materials per al desenvolupament d’activitats empresarials. Primers auxilis.


Durada: 60 hores

DADES DE CURS

CURS SEMI-PRESENCIAL (20h presencials + 40h ON LINE)
Dates presencials: 6-13-20-27 de març
Repàs i examen final: 12 d'abril
dimarts i dijous de 17 a 21 hores

 ESEC Centre Formador, c/ Concepció, 40 de Sabadell

Professorat: EGARSAT PREVENCIÓ- Empresa acreditada per impartir i certificar formació en Prevenció de Riscos Laborals.

Preu:  390€- Curs  BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar TOT L'IMPORT.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  331,50€. No poden acollir-se a la bonificació.

 INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
  • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos