e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsCOM GESTIONAR I LIDERAR REUNIONS EFECTIVES

 

 ACONSEGUEIX LA SATISFACCIÓ PLENA EN LA PROPERA REUNIÓ !!


ADREÇAT A:

Persones que vulguin millorar les seves habilitats per a dirigir i conduir reunions de manera efectiva.

OBJECTIUS:

1) Determinar la necessitat de la utilització de les reunions com a eina de gestió i comunicació interna.
2) Definir els objectius a aconseguir en una reunió i seguir les fases per a la seva consecució.
3) Decidir els aspectes metodològics òptims per a la convocatòria d’una reunió efectiva.
4) Conèixer i posar en pràctica les funcions del líder de reunions per aconseguir que siguin operatives i satisfactòries.
5) Realitzar el tractament adient dels participants i situacions difícils en una reunió.
6) Disposar de tècniques específiques per a prendre decisions de forma objectiva.
7) En definitiva, aconseguir liderar reunions efectives i satisfactòries per a tots els implicats.


PROGRAMA

EL PLANTEJAMENT DE REUNIONS EFECTIVES.
La comunicació interna a les organitzacions: mecanismes útils.
Què és una reunió efectiva.
Tipus de reunions.
Aspectes que provoquen ineficàcia: identificació i resolució
La necessitat d’un lideratge efectiu.

LA PREPARACIÓ DE LA REUNIÓ: EL ROL DEL LÍDER.
Els assistents a la reunió.
El temps i el seu tractament a les reunions.
La influència de l’espai físic.
Materials i sistemes de recolzament: com fer-ne un ús òptim.

LES FASES D’UNA REUNIÓ EFECTIVA.
La planificació òptima: fixació d’objectius.
La preparació: ordre del dia i informació.
Estructuració i control del desenvolupament de la reunió.
Resum i sistemes de registre: l’acta de la reunió.
Anàlisi metodològica de les reunions.

LES FUNCIONS DEL LÍDER DE LA REUNIÓ.
El rol clau del líder de la reunió.
Funcions del director de la reunió:
- Unir al grup: objectiu i tècniques.
- Centrar al grup: objectiu i tècniques.
- Mobilitzar al grup: objectiu i tècniques.
Habilitats i tàctiques:
- A l’inici de la reunió.
- Durant la reunió.
- Al final de la reunió.
El lideratge de les reunions: adaptació de l’estil.
El tractament de cada participant:
- Aprofitament dels seus punts forts.
- Neutralització i reconducció dels punts febles.

LA PRESA DE DECISIONS EN LES REUNIONS.
Aspectes fonamentals de la presa de decisions.
Tècniques de presa de decisions.
El rol del líder en la presa de decisions.

APLICACIÓ A CASOS PRÀCTICS.
Simulació de casos.
Avaluació i conclusions.


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

Opciò juny: 5 i 12 de juny, dimarts de 15 a 19h.

ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

La nostra docent, Sra. Maite Rico. Llicenciada en Psicologia del Treball i Administració i Direcció d’Empreses. Consultora en Recursos Humans i coach executiu. Col·labora amb escoles de negocis, institucions públiques i empreses de diversos sectors.

Preu:  130€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 104 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  110,50€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
  • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos