e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsCOM RECUPERAR L´IVA REPERCUTIT I LIQUIDAT A HISENDA DE LES FACTURES IMPAGADES

Quan un proveïdor no aconsegueix cobrar una factura, com a subjecte passiu, està obligat a ingressar l´IVA, encara que no hagi cobrat. En cas que la factura sigui incobrable, hi ha tràmits per recuperar l´IVA. És un mecanisme per minimitzar els efectes de la morositat i obtenir liquiditat. La normativa vigent sobre compensació de l´IVA de les factures impagades ha patit algunes modificacions a partir de l´1 de gener de 2015 per l´entrada en vigor del RD 28/2014 de 27 de novembre. Aquest curs està dirigit a totes aquelles empreses que vulguin recuperar l´IVA de les factures impagades pèls seus clients coneixent els recents i importants canvis en les normatives.


ADREÇAT A:

Directors financers i administratius, directors comercials, crèdit managers, tresorers, caps de comptabilitat i facturació, caps i gestors de cobraments, directors i gerents de pimes, així com tots els professionals que tinguin com a funcions directes o indirectes la gestió dels cobraments a les empreses

OBJECTIUS:

1) Conèixer la normativa tributària i, més concretament, la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, i el seu Reglament, que permeten la recuperació de les quantitats abonades en concepte d’IVA dels crèdits que es considerin totalment o parcialment incobrables, així com en els supòsits de concurs de creditors.
2) Conèixer les importants novetats en recuperació de l´IVA que han entrat en vigor.
3) Conèixer els avantatges i inconvenients del RECC règim especial del criteri de caixa en l´IVA introduït per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors


PROGRAMA

 • Visió global de la recuperació de l'IVA de les factures impagades
 • Opcions per a la recuperació de l'IVA dels crèdits incobrables amb l'actual normativa fiscal
 • Les novetats en recuperació de l'IVA que han entrat en vigor l'1 gener 2015 introduïdes per la Llei 28/2014, de 27 de novembre, i el RD 1073/2014, de 19 de desembre
 • Reglament especial del criteris esta de caixa per liquidar l'IVA: Avantatges i Inconvenients d'acollir-se a aquesta modalitat fiscal.
 • Visió global de la recuperació de l'IVA de les factures impagades.
 • Opcions per a la recuperació de l'IVA a l'actual normativa fiscal.
 • Novetats en la metodologia per a la recuperació de l'IVA dels crèdits incobrables.
 • Procediments judicials i extrajudicials per poder recuperar l'IVA.
 • La recuperació de l'IVA en concursos de creditors.
 • Els nous terminis per a la Reducció de la base imposable i de les factures impagades.
 • Les noves opcions per tramitar l'aplicació de l'art. 80 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre.
 • Reclamació judicial o requeriment notarial al deutor, com a condició per a la modificació de la base imposable i de les factures incobrables.
 • Aproximació als procediments judicials per a reclamar al deutor, de manera ràpida i àgil i sense cost, la Conciliació civil i el Procés monitori.
 • Explicació d'altres procediments judicials per a reclamar deutes a entitats privades i Administracions Públiques.
 • Requeriment notarial al deutor i el nou procediment de reclamació d’impagats amb el monitori notarial.
 • La declaració del concurs de creditors i l'escrit de comunicació del  crèdit.
 • Com fer les factures rectificatives per tramitar la recuperació de l’IVA segons la AEAT i la Dirección General de Tributos.
 • Formularis dels Diferents Procediments judicials. 


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

Opció maig: 15 i 17 de maig, dimarts i dijous de 15 a 19h.

ESEC Centre de Formació, c/ Concepcio 40 de Sabadell

El nostre docent: Sr. Pere Brachfield. Soci-Director de Brachfield & Morosólogos Asociados i Director de Estudios de la PMCM Vols saber més del nostre docent??

Preu:  192€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 104€.

Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  163,20€. No poden acollir-se a la bonificació. INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

 • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
 • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
 • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
 • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos