e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsINSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D´EQUIPS MECÀNICS ATEX

Tota empresa que tingui una instal·lació on es manipulin substàncies inflamables i/o combustibles té la obligació d’elaborar i mantenir actualitzat un Document de Protecció Contra Explosions (DPCE), d’acord amb la Directiva 1999/92/CE transposada a la legislació espanyola mitjançant el RD 681/2003.

El DPCE és el document que exigeix el RD 681 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors qui es puguin veure exposats a riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball. Aquest document ATEX (Atmosferes Explosives) confirmarà que els llocs i els equips  de treball han estat concebuts, utilitzats  i havent fet el manteniment, tenint en compte la seguretat i que s’han pres les mesures oportunes per a que la utilització dels equips i el treball en les zones ATEX siguin segures.

Quines activitats poden estar afectades per l’ATEX?

Fabricació de peces de metalls lleugers i tallers de fusteria metàl·lica, tallers de pintura i esmaltat, reparació de vehicles, industria química, indústria farmacèutica, indústria de la fusta, entre d’altres.

La legislació exigeix que els operaris que treballin i/o realitzin manteniment en zones ATEX estiguin degudament formats.

Més informació sobre Que és el document ATEX


ADREÇAT A:

Tècnics de muntatge o execució d’equips NO elèctrics ATEX. (mecànics)

OBJECTIUS:

Obtenir els coneixements necessaris per desenvolupar conforme el reglament de les següents activitats i poder acreditar la seva capacitació:
1) Verificació d’ equips ATEX
2) Implantació i muntatge en zones classificades ATEX
3) Revisió, inspecció i manteniment en ATEX


PROGRAMA

1) Exposició de la ATEX, Perills i Zones. Instal·lacions i Components protegits.

2) Components, tipus de  proteccions i manteniment.

3) Pràctiques i avaluació.


Durada: 10 hores

DADES DE CURS

11 i 12 de juny, dilluns i dimarts 9 a 14h
ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent: Sr. Llorenç Gali, gerent d'una empresa trasnformadora d'ATEX, participant en el comité internacional d'ATEX nombrat per AENOR. Certificat de formador d'INERIS núm. 15CF0002.

Preu:  195€+ 60€ de taxes d'examen- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 130 €.
Aquests preus inclouen material i gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  165,75€+ 60 € de taxes d'examen. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
  • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos