e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsMANTENIMENT MECÀNIC

   

UN BON MANTENIMENT EN LES INSTAL.LACIONS I EN L'EQUIP

PREVEU LES FUTURES ERRADES I ESTALVIA DINERS.


ADREÇAT A:

Al personal que necessiti aplicar aquesta tecnologia tant per a la fabricació i disseny d’equips i maquinària, com per a realitzar el manteniment i reparació d’aquest tipus d’instal·lacions.

OBJECTIUS:

1. Conèixer les lleis fonamentals de la mecànica de fluids, en la tècnica dels components i en el disseny de circuits bàsics.
2. Ser capaç d’identificar, definir i dibuixar els diferents elements pneumàtics i hidràulics, així com per al desenvolupament i manteniment d’instal·lacions hidràuliques i pneumàtiques.


PROGRAMA

Mecànica de fluids: - Pressió, força i superfície. - Sistemes d’unitats. - Lleis fonamentals . - Transmissió hidràulica de forces. - Càlcul de canonades/força de cilindre.

Pneumàtica: - Introducció. - Simbologia i esquemes representatius. - Producció, distribució i tractament de l’aire. - Cilindres, actuadors i vàlvules pneumàtiques. - Regulació, control i bloqueig. - Detector de senyal, tècnica de buit. - Govern i control d’actuadors. - Disseny de circuits pneumàtics. - Accessoris i averies.

Hidràulica: - Introducció. - Simbologia i esquemes representatius. - Grup hidràulic, cilindres i motors. - Vàlvules . - Disseny de circuits hidràulics. - Accessoris i averies.


Durada: 20 hores

DADES DE CURS

23,25,30 de gener ; 1,6,8,13 i 15 de febrer de 2018, dimarts i dijous de 18.45h a 21.15h.

ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

Professorat: ATF ASSESSORS TÈCNICS FORMATIUS, SL. Empresa especialitzada en formació tècnica professional, projectes d’enginyeria educativa i consultoria de formació. Acreditats per a realitzar formació de certificats de professionalitat i carnets professionals.

Preu:  320€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 260 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  272€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
  • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos