e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsINSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D´EQUIPS ELÈCTRICS ATEX

Tota empresa que tingui una instal·lació on es manipulin substàncies inflamables i/o combustibles té la obligació d’elaborar i mantenir actualitzat un Document de Protecció Contra Explosions (DPCE), d’acord amb la Directiva 1999/92/CE transposada a la legislació espanyola mitjançant el RD 681/2003.

El DPCE és el document que exigeix el RD 681 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors qui es puguin veure exposats a riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de treball. Aquest document ATEX (Atmosferes Explosives) confirmarà que els llocs i els equips  de treball han estat concebuts, utilitzats  i havent fet el manteniment, tenint en compte la seguretat i que s’han pres les mesures oportunes per a que la utilització dels equips i el treball en les zones ATEX siguin segures.

Quines activitats poden estar afectades per l’ATEX?

Fabricació de peces de metalls lleugers i tallers de fusteria metàl·lica, tallers de pintura i esmaltat, reparació de vehicles, industria química, indústria farmacèutica, indústria de la fusta, entre d’altres.

La legislació exigeix que els operaris que treballin i/o realitzin manteniment en zones ATEX estiguin degudament formats.

Més informació sobre Que és el document ATEX


ADREÇAT A:

Als operaris que realitzin tasques de manteniment en zones ATEX (atmosferes explosives). A persones que manipulin els equips sotmesos a la reglamentació intervenint en alguna de les fases de la instal·lació, muntatge, manteniment o reparació.

OBJECTIUS:

Formar-se i disposar d´un certificat de capacitació d´un Organisme Notificat Oficial per assegurar el correcte manteniment elèctric d´instal.lacions en Zones ATEX d’acord amb la Directiva 1999/93/CE i RD. 681/2003.


PROGRAMA

Primer dia: Exposició de la ATEX, Perills i Zones. Instal·lacions i Components protegits.

Segon dia: Components, tipus de  proteccions i manteniment.

Tercer dia: Pràctiques i avaluació.


Durada: 18 hores

DADES DE CURS

a concretar
ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent: Sr. Llorenç Gali, gerent d'una empresa trasnformadora d'ATEX, participant en el comité internacional d'ATEX nombrat per AENOR. Certificat de formador d'INERIS núm. 15CF0002.

Preu:  415€+ 60€ de taxes d'examen- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 234 €.
Aquests preus inclouen material, àpats i gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  352,75€+ 60 € de taxes d'examen. No poden acollir-se a la bonificació.FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D´EQUIPS ELÈCTRICS ATEX
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    -     Nif: B59978643
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos