e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsRECURSOS HUMANS 2.0. RECLUTAMENT I CANDIDATE EXPERIENCE, COMUNICACIÓ INTERNA I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.


ADREÇAT A:

A professionals de recursos humans que interessats a conèixer l’evolució de la seva funció i que vulguin entendre l’impacte de les xarxes socials a l’empresa i com les noves formes de gestió de persones son la clau de l’éxit.

OBJECTIUS:

Adquirir coneixements sobre les noves metodologies d’adquisició i gestió del talent, així com de les eines disponibles en el mercat per portar a terme els diferents processos de RRHH.


PROGRAMA

1. Introducció:

 - Entorn 2.0: La nova cultura empresarial basada en la Innovació i les Noves Tecnologies.
- Les característiques del nou consumidor.
- L’impacte del nou entorn i les noves tecnologies a la Gestió de Persones: Innovació i canvi cultural, comunicació i col·laboració, gestió del coneixement, selecció de personal, clima i motivació, gestió del talent a través de la formació.
2. Les comunitats y processos de RRHH: 
- Noves Organizaciones 2.0: Comunitats internes i externes.
- Gestió del treball col·laboratiu
- Tipus de comunitats : Comunicatives, d’Aprenentatge, d’ Expertise i de
Innovació.
- El management 2.0 basat en la connectivitat de idees i persones.
- Millors práctiques en comunitats
3. Reclutament i selecció 2.0. “Candidate Experience”: 
- Reclutament Tradicional vs Inbound Recruitment
- Reclutament col·laboratiu
- L’us de les xarxes socials en Reclutament i Selecció: Facebook, Linkedin,
Twitter.
- Altres eines: Página corporativa, portals, App’s.
- Nous perfils i competències.
- Candidate Experience: Bones práctiques a la gestió dels processos de
selecció i incorporació. Acollida del nou treballador.
4. Formació i Desenvolupament 2.0:
- Com organitzar i sistematitzar l’aprenentatge organitzatiu utilitzant les noves
tecnologies socials en entorns de comunitats
- Recursos formatius 4.0: Webinars, blogs, wikis, MOOC’s, etc.
- Aprendre a crear el nostre propi EPA (entorn personal d’aprenentatge:
claus per a seleccionar i classificar la informació.
- Eines i recursos per a crear un EPA.
- Práctica: creació del meu propi EPA
5. Comunicació Interna 2.0: 
- Objectiu de la comunicació interna.
- L’empleat social.
- Implementació de Xarxes Socials Corporatives com a eina de comunicació interna: Yammer.
6. Noves formes d’impulsar el canvi i la innovació organitzativa. Organitzacions
obertes: 
- Noves organitzacions 2.0: Flexibles, per projectes, potenciadores de la
inovació.
- Generació i estructuració d’idees
- Implementació de idees a la gestió del canvi
- Rol de RRHH com a impulsor de la innovació: exemples de comunitats de
innovació.
7. Marca personal del nostres empleats i de RRHH: Marca empresa. El Social
Networker
:
- Ambaixadors de Marca i Marca personal
- La marca d’ empleador : Employer Branding
- Marca interna i la seva repercusió a l’Employer Branding
- Quina és la importáncia del Social Networker como Capital Social de les
nostres organitzacions.
- Les set passes del Social Networker
8. Práctica sobre eines socials internes: 
- Creació d’una Xarxa de Vigiláncia Tecnològica - Creació d’un Entoro Organizatiu d’Aprenentatge


Durada: 12 hores

DADES DE CURS

17 i 24 de novembre, divendres de 08:30h a 14:30h.

ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent:  Consultoria Humannova- Especialitzada en potenciar la innovació en les empreses i gestionar la transformació organizativa. Vols saber més del nostre docent ?

Preu:  380€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 156 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  323€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
  • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos