e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsOBLIGACIONS FISCALS D´EMPRESARIS I PROFESSIONALS

 

Vine a conèixer els impostos de les pimes.


ADREÇAT A:

A qualsevol persona, que sense tenir molts coneixements de fiscalitat, tingui interès en conèixer el funcionament dels impostos que afecten a la gestió de les pimes.

OBJECTIUS:

Dotar als alumnes dels coneixement necessaris sobre els impostos més habituals a la pime.


PROGRAMA

• Introducció a la fiscalitat. Impostos directes i indirectes. Persones físiques i persones jurídiques.
• Obligacions tributaries formals dels empresaris. Declaracions informatives.
• Impost sobre la Renda de les Persones Físiques: Contribuents, base imposable, deduccions i quota.
• Impost sobre Societats: Subjecte passiu, base liquidable i quota a pagar.
• Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Fet imposable, localització del impost. Subjecte passiu, tipus i règims especials. 


Durada: 32 hores

DADES DE CURS

10,17,19,25,30 d'octubre i 2,7,9 de novembre, de les 16:15h a les 20:15h.

ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent, Sr. Angel González Roldán. Advocat i inspector d' Hisenda.

Preu:  875€ Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 416€.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  743,75€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
  • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos