e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsELABORACIÓ DE PLANS D´ AUTOPROTECCIÓ. NIVELL AUTONÒMIC- PAU- 5ENA EDICIÓ-

Els plans d'autoprotecció (PAU) són procediments d'actuació a aplicar per a aquelles activitats empresarials i tipus de centres que han d'afrontar situacions de risc i emergència en l'àmbit de la protecció civil, segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

ESEC  està acreditat per  l'Institut de Seguretat Pública - ISPC (Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya). Et formarem per superar satisfactòriament els continguts del curs i obtenir la titulació per acreditar-te com a Tècnic/a Competent en l’elaboració de Plans d'Autoprotecció en l'àmbit autonòmic.


ADREÇAT A:

Aquelles persones que estan ACREDITADES com a Tènic Competent en Plans d´Autoprotecció en l´àmbit LOCAL.

OBJECTIUS:

Facilitar els coneixements necessaris per assolir les competències per elaborar plans d’autoprotecció d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya d’acord amb l’Annex 1, epígraf A, del Decret 30/2015, de 3 de març.


PROGRAMA

El contingut del programa s’estructura en diferents mòduls, segons el propi Decret i d’acord al material formatiu de la pagina web de l’institut de Seguretat Pública:

Mòdul A. Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d´Autoprotecció

A1. Normativa relativa a activitats amb mercaderies perilloses

• A1.1 Instal·lacions amb mercaderies perilloses (Seveso)
• A1.2 Instal·lacions amb explosius
• A1.3 Instal·lacions amb substancies radioactives
• A1.4 Instal·lacions amb matèries biològiques perilloses
• A1.5 Conduccions de mercaderies perilloses, fitxes de seguretat i altres


A2. Normativa relativa a activitats en instal·lacions, infraestructures i altres:

• A2.1 Normativa de prevenció i seguretat contra incendis en activitats, establiments i infraestructures i edificis. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials
• A2.2 Mineria
• A2.3 Preses i embassaments
• A2.4 Transport de persones i de material (carreteres/túnels, ports, aeroports, entre d´altres) ·
• A2.5 EGAs (edificis de Gran Alcada)
• A2.6 Serveis basics

Módul B. Els PAU: Pautes per la elaboració d’un Pla d´autoprotecció d´activitats de la part A del Decret 30/2015

B.1 lntroducció a la redacció d´un PAU

• B1.1 Activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil
• B1.2 Continguts mínims d’un PAU

B.2 Guies del Consell de Seguretat Nuclear pera l´elaboració de plans d’emergència interior pera instal·lacions nuclears i radioactives

• B2.1 Les guies 1.3 i 1.9 del Consell de Seguretat Nuclear. Plans
• d’emergència interior per a centrals nuclears
• B2.2 Guia 7.10 del Consell de Seguretat Nuclear. Plans d’emergència
• interior per a instal·lacions radioactives
• B2.3 Instruccions i criteris per a la notificació d’incidents

B.3 Anàlisi del risc i tipus de risc associat a activitats del Decret

• B3.1 El transport de mercaderies perilloses
• B3.2 Instal·lacions de matèries perilloses

Mòdul C. Desenvolupament d’experiències i cassos pràctics d’elaboració i implantació de PAU’s.


Durada: 80 hores

DADES DE CURS

Formació de 35h. presencials + 15h. online + 30 de projecte

a concretar

ESEC Centre Formació (c/ Concepció, 40. Sabadell)

Preu:   505€ - Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 455 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats: 429,25€ - No poden acollir-se a la bonificació.FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: ELABORACIÓ DE PLANS D´ AUTOPROTECCIÓ. NIVELL AUTONÒMIC- PAU- 5ENA EDICIÓ-
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos