e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsDESCOBREIX LES EINES PER POTENCIAR LA CREATIVITAT DE L´EQUIP

La creativitat requereix de coratge”

 Henry Matisse

ESEC et posa a l’abast les tècniques més contrastades per promoure la teva creativitat i la del teu equip. En el context de la resolució de problemes divergents o de pensament paral·lel practicaràs els mindmapping (mapes mentals) de Buzan, els diagrames d’afinitat o la metodologia Metaplan. 


ADREÇAT A:

Directius, caps d’àrea, comandaments intermedis i, en general, qualsevol professional interessat en conèixer i saber aplicar les eines mes efectives en la resolució de problemes i la pressa de decisions.

OBJECTIUS:

1) Conéixer i aplicar les principals eines per a la generació d’idees i resolució de problemes.
2) Integrar el procés de resolució de problemes i identificar l’eina més apropiada a cada fase del procés.
3) Aprendre el funcionament i aplicacions dels mapes mentals.
4) Conéixer l’us d’eines colaboratives per treballar conjuntament amb el teu equip en la resolució de problemes i anàlisi de situacions.
5) Fomentar el pensament lateral o divergent, la creativitat i la innovació en la generació de propostes i alternatives.


PROGRAMA

      1. Creativitat vs Innovació.
  Estructura i funcionament cerebral: hemisferis dret i esquerre.
  Test d’autoavaluació: sóc creatiu?
  Pensament vertical i pensament lateral.
  Els enemics de la creativitat.
2. Tipus de problemes i mètodes de resol.lució.
  Problemes convergents
  Problemes divergents
3. Les eines tradicionals.
  El brainstorming: cóm planificar-lo i dirigir-lo adequadament.
  El brainwriting.
  Flor de loto i similars.
  Exercicis pràctics.
4. Els mapes mentals (T.Buzán).
  Origen.
  Cóm es disenyen.
  Aplicacions a l’anàlisi i resolució de problemes.
  Exercicis individuals i en equip.
5. Eines col.laboratives per la generació d’alternatives.
  Diagrames d’afinitat.
  CEDAC/SCRA (Els 5 Per què?)/Ishicawa.
  La peixera, 4X4X4, etc.
  Exercicis d’aplicació.
6. Eines per prioritzar i clasificar alternatives.
  Discriminació per pars.
  Matrius de desició.
7. Com disciplinar el pensament i millorar la presa de decisions.
  L’eina dels 6 barrets de E. De Bono.
  Aplicació pràctica.
8. Síntesis, conclusions i Pla d’Acció de Millora Personal (PMP).


Durant el seminari es promou que els participants aportin dilemes o situacions problemàtiques del seu dia a dia per a ser treballats en aula amb les eines més adients.​ El programa contempla un mes de suport on-line (e-mentoring) per assistir als participants en la execució dels seus plans d’acció o en la resolució de dubtes en el seu exercici professional. 

 


Durada: 8 hores

DADES DE CURS

16 de maig, dimarts de 9 a 18h. ( inclou dinar)

 ESEC Centre Formació, c/ Concepció 40 de Sabadell 

El nostre docent: Sr.Pere Gómez  és responsable del servei de recursos humans del Centre Metal·lúrgic, consultor, formador i coach d’executius i d’equips. Llicenciat en ADE i MBA per ESADE, PDD del IESE i coach acreditat per l’EEC i l’ICF. Perfil de linkedin

Preu:  190€- Curs BONIFICABLE ( inclou dinar)
Totes les empreses poden recuperar 104 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  161,50€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
  • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos de Tècnic en office (Carnet d'Acreditació Europea ECDL) - Cursos de Tècnic en disseny gràfic de pàgines web - Cursos de Enregistrament i edició de reportatges - Cursos de Windows 2008 Server