e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsLLEI DE PROTECCIÓ DE DADES LOPD. ADAPTAT AL NOU REGLAMENT EUROPEU

El nou Reglament Europeu de Protecció de Dades estarà vigent a partir del 25 de Maig de 2018. Les empreses i professionals han de complir el nou Reglament en aquesta data. Temes com l´obtenció del consentiment, avaluació del impacte o la nova figura del delegat de protecció de dades (DPD) son algunes de les qüestions que es tenen de conèixer.  


ADREÇAT A:

A totes aquelles persones relacionades amb els sistemes de tractament de la informació.

OBJECTIUS:

1. Donar a conèixer la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que diu la Directiu 95/46/CE.
2. Què s´ha de fer, des d´un punt de vista pràctic, per complir-la.


PROGRAMA

1. Adaptació LOPD.

2. Fonaments de la Legislació. Fitxers de titularitat pública i privada. Notificació i inscripció registral. Moviment internacional de dades. Infraccions i sancions. Mesures de seguretat. Funcions i obligacions del personal. Obligacions posteriors a la finalització de la implantació de la mesures de seguretat.

3. Principals novetats del Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades.

4. Fases de la implantació d’un pla d’adaptació a la LOPD.

Cada participant farà l’adaptació a la LOPD de la seva empresa i comptarà amb el contacte de l´assessor del Centre Metal.lúrgic per als dubtes que, un cop finalitzat el curs, us puguin sorgir.


Durada: 15 hores

DADES DE CURS

13,18,20,25 i 27 de setembre, dilluns i dimecres de 15 a 18h.

 ESEC Centre Formació, c/ Concepció, 40 de Sabadell. 

El nostre docent: Sr. Rafael Tuneu. Assessor del Centre Metal.lúrgic. Vols saber més del nostre docent ?

Preu:  292€- Curs BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar 195 €.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  248,20€. No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

  • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
  • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
  • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
  • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos de Tècnic en office (Carnet d'Acreditació Europea ECDL) - Cursos de Tècnic en disseny gràfic de pàgines web - Cursos de Enregistrament i edició de reportatges - Cursos de Windows 2008 Server