e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsELABORACIÓ DE PLANS D´AUTOPROTECCIO. NIVELL LOCAL - PAU - 7ENA EDICIÓ-

Els plans d'autoprotecció (PAU) són procediments d'actuació a aplicar per a aquelles activitats empresarials i tipus de centres que han d'afrontar situacions de risc i emergència en l'àmbit de la protecció civil, segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

ESEC està acreditat per  l'Institut de Seguretat Pública - ISPC (Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya). Et formarem per superar satisfactòriament els continguts del curs i obtenir la titulació per acreditar-te com a Tècnic/a Competent en l’elaboració de Plans d'Autoprotecció en l'àmbit local.

 


ADREÇAT A:

A totes aquelles persones que vulguin acreditar-se com a Tècnic Competent en l´elaboració de Plans d´ Autoprotecció.
REQUISIT: Tenir una titulació universitària (titulació oficial o pròpia expedida per una universitat reconeguda normativament o un centre adscrit a aquesta, i que el seu pla d’estudis tingui un contingut mínim de 180 crèdits europeus ECTS o equivalents)

OBJECTIUS:

Facilitar els coneixements necessaris per assolir les competències del curs bàsic per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local d’acord amb l’Annex 1, epígraf B, del Decret 30/2015, de 3 de març.


PROGRAMA

El contingut del programa s’estructura en diferents mòduls, segons el propi Decret i d’acord al material formatiu de la pagina web de l´lnstitut de Seguretat Pública:

Mòdul A: Introducció bàsica a la protecció civil

 

 • A1. introducció bàsica a la protecció civil de Catalunya

 • A2. La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya

 • A3. La gestió de les emergències

 • A4. Tecnologies de suporta la protecció civil

 

Mòdul B. Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d´autoprotecció

 

 • B1. Normes bàsiques d´autoprotecció

 • B2. Normes tècniques d´autoprotecció

 

Mòdul C. Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració.

 

 • C1.1ntroducció bàsica a la redacció d´un PAU

 • C2. Anàlisi del risc d´un PAU: tipus de risc associat

 • C3. Descripció deis mitjans i mesures d´autoprotecció

 • C4. Estructura organitzativa d´un PAU

 • C5. implantació, manteniment i actualització d´un PAU

 

Per superar el curs, cal elaborar un projecte final que ha de consistir en un pla d’autoprotecció d’una activitat o centre d’interès  per  a la protecció civil local.


Durada: 140 hores

DADES DE CURS

 Formació de 50h. presencials + 90h online

INCICI: a concretar

ESEC Centre Formació (c/ Concepció, 40. Sabadell)

Preu:   520€ - Curs BONIFICABLE

Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable. 

Autònoms i aturats: 442€ - No poden acollir-se a la bonificació.

 FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: ELABORACIÓ DE PLANS D´AUTOPROTECCIO. NIVELL LOCAL - PAU - 7ENA EDICIÓ-
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos