e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsELABORACIÓ DE PLANS D´AUTOPROTECCIO. NIVELL LOCAL - PAU - 7ENA EDICIÓ-

Els plans d'autoprotecció (PAU) són procediments d'actuació a aplicar per a aquelles activitats empresarials i tipus de centres que han d'afrontar situacions de risc i emergència en l'àmbit de la protecció civil, segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

ESEC està acreditat per  l'Institut de Seguretat Pública - ISPC (Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya). Et formarem per superar satisfactòriament els continguts del curs i obtenir la titulació per acreditar-te com a Tècnic/a Competent en l’elaboració de Plans d'Autoprotecció en l'àmbit local.

 


ADREÇAT A:

A totes aquelles persones que vulguin acreditar-se com a Tècnic Competent en l´elaboració de Plans d´ Autoprotecció.
REQUISIT: Tenir una titulació universitària (titulació oficial o pròpia expedida per una universitat reconeguda normativament o un centre adscrit a aquesta, i que el seu pla d’estudis tingui un contingut mínim de 180 crèdits europeus ECTS o equivalents)

OBJECTIUS:

Facilitar els coneixements necessaris per assolir les competències del curs bàsic per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local d’acord amb l’Annex 1, epígraf B, del Decret 30/2015, de 3 de març.


PROGRAMA

El contingut del programa s’estructura en diferents mòduls, segons el propi Decret i d’acord al material formatiu de la pagina web de l´lnstitut de Seguretat Pública:

Mòdul A: Introducció bàsica a la protecció civil

 

 • A1. introducció bàsica a la protecció civil de Catalunya

 • A2. La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya

 • A3. La gestió de les emergències

 • A4. Tecnologies de suporta la protecció civil

 

Mòdul B. Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d´autoprotecció

 

 • B1. Normes bàsiques d´autoprotecció

 • B2. Normes tècniques d´autoprotecció

 

Mòdul C. Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració.

 

 • C1.1ntroducció bàsica a la redacció d´un PAU

 • C2. Anàlisi del risc d´un PAU: tipus de risc associat

 • C3. Descripció deis mitjans i mesures d´autoprotecció

 • C4. Estructura organitzativa d´un PAU

 • C5. implantació, manteniment i actualització d´un PAU

 

Per superar el curs, cal elaborar un projecte final que ha de consistir en un pla d’autoprotecció d’una activitat o centre d’interès  per  a la protecció civil local.


Durada: 140 hores

DADES DE CURS

 Formació de 50h. presencials + 90h online

2,4,9,11,16,18,23,25,30 d'octubre, 6,8,13,15,20,22,27 i 29 de novembre, dilluns i dimecres de 18:30 a 21:30h.

ESEC Centre Formació (c/ Concepció, 40. Sabadell)

Preu:   520€ - Curs BONIFICABLE

Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable. 

Autònoms i aturats: 442€ - No poden acollir-se a la bonificació.INSCRIPCIÓ:

Condicions de matriculació:

1. L'import de la matrícula haurà de quedar abonat, com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici del curs, mitjançant qualsevol de les possibilitats indicades al full d'inscripció (transferència, domiciliació bancària, xec, ...)

2. En el cas que la matrícula es faci efectiva mitjançant transferència bancària, cal fer arribar una còpia del comprovant 48h abans de l'inici del curs.

3. Anul·lacions de matrícula:

 • Comunicada tres dies abans de l'inici del curs: Devolució del 90% de l'import de la matrícula.
 • Comunicada entre el segon dia i el moment de l'inici del curs: Devolució del 50% de l'import de la matrícula.
 • En qualsevol cas podrà cedir la plaça a una altra persona, comunicant prèviament a ESEC les dades del nou participant.
 • Comunicada un cop ha començat el curs, les baixes sobrevingudes no donaran dret a la devolució de cap import.


4. Tots els cursos tenen un nombre limitat de places per garantir la qualitat de la formació. En el cas que la seva inscripció es veiés afectada per aquesta limitació li faríem saber al més aviat possible.

Data màxima inscripció: 3 dies hàbils abans de l'inici del curs.

5. ESEC es reserva el dret d'anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.
6. Es lliurarà un certificat d'assistència a qui assisteixi com a mínim el 80% d'hores lectives.


Quin és el seu estat laboral?
La seva empresa està associada a:
Factura a nom de:
Com ens ha conegut:
Accepto les condicions de la matriculació.

En cas de dubte o aclariment podeu contactar amb esec@esec.catTornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos de Tècnic en office (Carnet d'Acreditació Europea ECDL) - Cursos de Tècnic en disseny gràfic de pàgines web - Cursos de Enregistrament i edició de reportatges - Cursos de Windows 2008 Server