e-mail
esec@esec.cat

Telf. contacte
93 727 27 27
C/ Concepció 40 - 08202 Sabadell

Formació i coneixement

Cursos obertsPREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. RECURS PREVENTIU (SEMI-PRESENCIAL)


ADREÇAT A:

Empresaris, treballadors/es designats, recursos preventius, delegats de prevenció, i tota aquella persona que hagi d´exercir funcions de nivell bàsic en empreses del sector de la construcció i afins.

OBJECTIUS:

Formar-se per poder assumir les funcions de nivell bàsic en matèria de prevenció de riscos, segons l’article 30 de la Llei 31/1995 i tenint en compte l’annex I del RD 39/1997 de sector d’especial perillositat.
El present curs dóna accés a l’obtenció de la Targeta Professional de la Construcció pel sector del metall (TPC).


PROGRAMA

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. El treball i la salut, els riscos professionals. Factors de risc. Els accidents de treball, les malalties professionals i patologies derivades del treball. Marc normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals. La Llei 2. 31/1995 del 8.11.95 i el Reglament dels Serveis de Prevenció 17.01.97.

2. Riscos generals i la seva prevenció. Riscos lligats a les condicions de seguretat i al medi ambient del treball. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral. Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual. Identificació, Avaluació, Plans de Prevenció, Plans d’Emergència i Plans d’Evacuació. El control de la salut dels treballadors. Riscos específics i la seva prevenció en el sector metal·lúrgic: Maquinària. Equips de tractaments tèrmics i superficials. Equips de soldadura. Aparells de pressió. Manipulació, emmagatzematge i transport. Incendis i explosions. Productes químics utilitzats en la indústria metal·lúrgica. Llocs i espais de treball. Senyalització.

3. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball. Organització del treball preventiu. Documentació. Modalitat de recursos humans i materials per al desenvolupament d’activitats empresarials. Primers auxilis.


Durada: 60 hores

DADES DE CURS

CURS SEMI-PRESENCIAL (20h presencials + 40h ON LINE)
Dates presencials: A CONCRETAR
Repàs i examen final: A CONCRETAR
dimarts i dijous de 17 a 21 hores

 
ESEC Centre Formador, c/ Concepció, 40 de Sabadell

Professorat: EGARSAT PREVENCIÓ- Empresa acreditada per impartir i certificar formació en Prevenció de Riscos Laborals.

Preu:  390€- Curs  BONIFICABLE
Totes les empreses poden recuperar TOT L'IMPORT.
Aquests preus inclouen la gestió del crèdit bonificable.

Autònoms i aturats:  331,50€. No poden acollir-se a la bonificació.

 FORMULARI DE PRE-INSCRIPCIÓ:
Si esteu interessats en aquest curs podeu fer aquesta PRE-INSCRIPCIÓ, i quan tinguem les dades d'impartició us enviarem la circular informativa en el correu electrònic que ens indiqueu per fer la INSCRIPCIÓ definitiva:

CURS: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. RECURS PREVENTIU (SEMI-PRESENCIAL)
 
Nom i cognoms:
Empresa:
Telèfon :
Adreça electrònica:  
Observacions:
Tornar al llistat


C. de la Concepció, 40    -    08202 SABADELL    -    Tel: 93 727 27 27    -     esec@esec.cat    
Horari d'atenció al públic:   Dilluns a Dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 20:00h   |  Divendres de 8:00h a 15:00h
Nota legal    |    Política de cookies    |    Mapa web    |    Produït per Anunzia

Cursos oberts - Cursos online - Cursos in company - Documentació de cursos